!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Utmärkelser

    


Växjö grönare stads Utemiljöpris september 2007

Ordförande i Brf Botium tog i september 2007 emot "Växjö grönare stads" utemiljöpris i klassen Bostadsområden, i form av diplom och plakett, vid en ceremoni i Huseby.
 

Botium har uppfyllt ett antal kriterier, som anses känneteckna en god utemiljö:

  • Kretslopp (hushållning, biologisk odling, återvinning)

  • Biologisk mångfald (artrikedom, växter och djur, biotopvariation)

  • Funktion (nyttoodling, växtmaterialets användning, utemiljöns användbarhet) 

Motiveringen löd "för vacker och ändamålsenlig utemiljö, som sköts på ett naturligt sätt" och lästes upp av Mårten Segerberg, f.d. Stadsträdgårdsmästare. Blombukett överlämnades av Lena Karström från Växjö Trädgårdsförening.

Växjö grönare stad arrangeras av Växjö kommun i samarbete med Naturskyddsföreningen, Växjö trädgårdsförening, Smålands museum m.fl. föreningar.

Uppdaterad 2015-01-13