!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Botium

"Som boende i Biskopshagen är man del av en helhet där områdets alla detaljer är noga planerade för att skapa en attraktiv boendemiljö." Så beskrivs trädgårdsstaden Biskopshagen i kommunens broschyr från 2006.

Kvalitetsprogrammet för Biskopshagen utgick från att "Områdets arkitektoniska uttryck skall ha en samlad karaktär där husvolymer, tak, material och färgsättning stödjer gaturum och gemensamma platser. Byggnader skall ha en hållbar/tidlös arkitektur med individuella särdrag, som både ger helhetsverkan och varje gatas särdrag."

Vi som bor i husen närmast den kvarvarande skogen i norr och väster - Botium-området - håller med om beskrivningarna. Vi njuter vårt otium i vårt boende! Vi är också glada över att vårt område kompletterar trädgårdsstaden genom sin karaktär av parkområde med bevarad naturmark och ursprungliga träd. Området är ett av Växjös attraktivaste med närhet till bokskog, vandringsleder och sjöar, men också med cykel- och gångavstånd till Växjö centrum.

Inom Botiumområdet finns 35 markbostäder och vid Lövsalsgatans västra ände finns vår gemensamma lokal med det bekräftande namnet Lövsalen. Grundidén med bostäderna är flera husgrupper med små tomter samlade runt gemensamma entréparker och all övrig mark gemensam. Husen är byggda i ett plan eller i ett plan med loft (ca 90-130 m2), ritade av Wibroe Arkitekter, och med tyngdpunkt på tillgänglighet. Alla hus har burspråk, stora fönster, värmebehandlad fur på staket, garage och carportar samt fjärrvärme, golvvärme och indragen fiber för bredband, telefon och TV.

Botium i Växjö är en bostadsrättsförening som i flera år varit med i tillkomsten av en ny form av boende i Biskopshagen. Föreningens mål är att bidra med möjligheter till ett aktivt liv och en ökad livskvalitet. Området är utformat för att passa äldre (t.ex. tillgänglighet till och i husen, mer av gemensamma utemiljöer än av enskilda trädgårdar, ingen planerad lekplats för barn och att ta tillvara naturen på området). I samband med överlåtelse eller försäljning av enskild bostad kommer föreningen att verka för att denna karaktär bibehålls. Föreningens ändamål är även att främja medlemmarnas ekonomiska och gemensamma intressen genom att förvalta området på ett sätt som främjar trivseln i området och inom Biskopshagen i stort.

Välkommen att ta kontakt med styrelsen@botium.se.