!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hur det började

 

 

Bo och njuta sitt otium gjorde man just här för 4000 år sedan. En vacker stenåldersboplats mellan sjöarna blev småningom biskopens hage och med tiden platsen för Växjös första reningsverk. Nu har marken återställts och blivit vår tomtmark.

Arkitekterna Ib Wibroe och Mogens Beck såg 1999 möjligheten att här förverkliga ett pensionärsboende efter dansk modell: nära till naturen och promenadvägar, hus handikapp-anpassade, liten "grönegård" och ett gemensamhetshus. Avsikten var att vi gemensamt skulle administrera bygget, ta hand om allt och hjälpa varandra.

En grupp lagom ålderstigna entusiaster träffades hos Torben Kragh, också arkitekt, på stadens konstgalleri; en förening med några planeringsgrupper bildades. Kommunen fann idén god och anvisades välvilligt tomt i det större byggprojektet "Biskopshagen".

Många äldre föreningsmedlemmar tröttnade under åren av planering, en yngre grupp entusiaster kom in 2004. En ekonomisk förening bildades med uppgift att till slut bilda en bostadsrättsförening. Peab anlitades att genomföra bygget som totalentreprenad, med start hösten 2005. Ib Wibroe, Botiums arkitekt och eldsjälen bakom projektet, avled samtidigt och ansvaret övertogs av sonen Henrik.

Sommaren och hösten 2006 var det dags för inflyttning i de ljusa, värmesnåla husen, belägna i ett område som successivt återställts till det bokskogsnära naturområde det en gång varit. 35 hus, ett gemensamhetshus med samlingssal, bastu, övernattningsrum och hobbylokal, en aktiv styrelse och medlemmar har gjort Botium till ett paradprojekt kommunen gärna visar upp!