!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Biskopshagen/området

Tro det eller ej, men Biskopshagen i Växjö ligger söder om Söder.

Området rymde tidigare Växjös gamla reningsverk. Byggandet på området startade 2005.

I väster gränsar Biskopshagen till ett skogsområde. Där finns bl.a. Kala höjden, en utmaning för skid- och pulkåkare. Från skogsområdet går en tunnel under Söderleden, ut i naturreservatet Bokhultet.

I sydost avslutas stadsdelen med en nyanlagd damm. Genom denna flyter utloppet från Växjösjön, som från dammen fortsätter förbi kolonilotterna ut i Södra Bergundasjön. Därmed är Växjösjöns gamla utlopp återställt efter att en tid ha haft sin sträckning längre åt sydost.

Det tar 15-20 minuter att promenera från Biskopshagen, norrut in till Växjö centrum. Rutten styrs med fördel genom Strandbjörket, med sin grönska, fågelliv, tennis- och brännbollsspelare och lekande barn. Om promenaden kräver näringsintag finns en kaffestuga på vägen.

Den som vill motionera ännu mer kan gå, jogga, cykla eller åka rullskridskor 4,5 km runt Växjösjön, som ligger ett fåtal meter från Biskopshagen.

Bebyggelsen i Biskopshagen är planerad enligt trädgårdsstadens principer, med husen ut mot de rätt smala gatorna och trädgårdar på baksidan. De flesta av traktens mindre och större bostadsbolag är representerade. Husen är en blandning av hyreshus, bostadsrätter och villor. Riktlinjen är att husen ska vara max två våningar, men enstaka undantag förekommer.

Biskopshagen ligger som sagt söder om Söder. Biskopen bor på Öster. Varifrån kommer då namnet Biskopshagen? Under andra halvan av 1600-talet ägde faktiskt biskopen marken. Det var han som ursprungligen lät gräva Biskopsgraven, den vattenförbindelse mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön som nu återställts.

 

 

Uppdaterad 2015-02-08